Zespoły parafialne

RADA DUSZPASTERSKA - księża Wikariusze, katechetki Elżbieta Marcinkiewicz i Katarzyna Pajer, Mariusz Garbowski (Krąg Domowego Kościoła), Magdalena Dwurzyńska (Grupa o. Pio), Izabela Kowalska (Żywa Róża), Anna Polańska (Zespół Charytatywny), Elżbieta i Wiesław Malinowscy (Spotkania Małżeńskie i Poradnia Rodzinna), Anna Słyszcio (Duszpasterstwo Młodzieży)

RADA EKONOMICZNA - składa się z osób biegłych w ekonomii i posługiwaniu się programami księgowymi: Zofia Albiniak, Urszula Cieleban.

  Pracami obydwu Rad kieruje ks. Proboszcz.

Do większości poniżej wskazanych grup można przyjść w sposób dowolny, zapraszamy wszystkich chętnych. Parafia musi być Wspólnotą wspólnot. Poznając się budujemy siebie wzajemnym świadectwem wiary i modlitwy, otwieramy się bardziej na działanie Ducha Świętego i wzajemną pomoc. DOŁĄCZ do którejś grupy, nikomu nie godzi się trwać w bezczynności (Powiedzenie Jana Pawła II w Christifideles laici).

1. Asysta - prezes p. Tadeusz Józef Drelich. Opiekun ks. proboszcz. Spotkania razem z Radą Parafialną.

2. Rycerstwo Niepokalanej - przewodnicząca p. Zofia Kudanowska

3. Grupa o. Pio - lider p. Jadwiga Słyszcio. Opiekun ks. Proboszcz. Spotkania w każdy piatek o 19.00, w I-szy piatek msza z modlitwą przed Najśw. Sakramentem o godz. 18.30.

4. Zespół Charytatywny - odpowiedzialna p. Anna Polańska. Opiekun ks. Andrzej. Spotkania w II sobote o 17.30.

5. Apostolat Maryjny - przewodnicząca p. Aniela Wojciechowska. Opiekun ks. Proboszcz. Spotkania w ostatnią środę o 15.00.

6. Żywa Róża - opiekun ks. Proboszcz. Spotkania w I sobotę o godz. 17.00.
                         zelatorka  Grupy I: p. Krystyna Andrzejewska.
                                           Grupy II: p. Jolanta Mikielis
                                           Grupy III: p. Aniela Wojciechowska
                                           Grupy IV: p. Wanda Krawczyk
                                           Grupy V: p. Izabela Kowalska

7. Koło Lektorskie Dorosłych - odpowiedzialny p. Tadeusz Chłopecki. Opiekun ks. Proboszcz. Spotkania w II środę o 19.00.

8. Oaza młodzieżowa - Opiekun ks. Andrzej. Spotkania w piątki o 18.30.

9. Służba liturgiczna - LEKTORZY: Wiesław Malinowski, Szymon Malinowski, Dawid Ryźlak, Łukasz Kośka, Krystian Purgat, Damian Lewecki. MINISTRANCI i KANDYDACI: ok. 20. Opiekun ks. Andrzej. Spotkania w soboty o 10.00.

10. Oaza Dzieci Bożych - animuje Sylwia i przyjaciele z oazy w niedziele o 13.30.

11. Schola dziecięca - odpowiedzialne p. Elżbieta i p. organista. Spotkania w poniedziałki o 17.30.

12. Szkolne Koło Caritas - odpowiedzialna p. Elżbieta Marcinkiewicz.

13. Koło Radia Maryja - przewodnicząca p. Teresa Gruszka. Opiekun ks. Proboszcz. Spotkania w I środę o 15.30.

14. Grupa AA (Anonimowych Alkoholików) - spotkania w każdą niedzielę o 10.00, w trzecią niedzielę "Meeting otwarty"

15. Kręgi Kościoła Domowego, animują Państwo Korzeniowscy i Talagowie. Uczestniczą ks. Andrzej i ks. Mariusz.

16. Rycerze Kolumba - stowarzyszenie dla mężczyzn (od 18.03.2012). Spotkania w II-gą niedzielę miesiąca po mszy o godz. 9.30. Opiekun ks. Proboszcz.


separator