Porządek liturgii

 

 

 
Porządek Mszy Świętych w roku liturgicznym jest następujący:

w dni powszednie

       07:00 

 

 

 


    17:00  

             18:30   

w Niedziele i Święta

 

             08:00

        09:30

 11:00  

    12:30

 

18:30

w dni powszednie w okresie wakacyjnym

(lipiec - sierpień)

 

07:00

 

 

18:30

   
w niedziele w okresie 
wakacyjnym

(lipiec - sierpień)


    08:00

  09:30

  11:0018:30