Parafia w statystyce

 

Data erygowania parafii:
                                                  1 października 1989 r.
 
Obszar zajmowany przez parafię Matki Boskiej Fatimskiej znajduje się między ulicami: Dąbrowskiego, Łomżyńską Zarzewską, Praską, Dębową, Senatorską, Kilińskiego, Milionową, Łęczycką, Podgórną. Pozostałe ulice należące do parafii: Przybyszewskiego, Słowiańska, Grabowa, Lubelska, Kaliska, Poznańska, Płocka, Siedlecka, Doroszewskiego, Chełmońskiego, Siemiradzkiego, Krzywa.
Liczba wiernych: zameldowanych ponad 9800 osób, wiernych będących w kontakcie duszpasterskim ok. 5500 (w tym ok. 16% dzieci do lat 15)! Ilość domostw przyjmujących po kolędzie do 2000!
Ilość wiernych podczas niedzielnej liturgii - ok. 1200 osób (w stosunku do liczby 5500 stanowi to 21,8%; w stosunku do 9800 zaledwie 12,24% - na terenie mieszkaja chrześcijanie innych wyznań, jest dom Adwentystów D.Siódmego, jest wielu niewierzących, wielu uzależnionych od alkoholu, którzy nie szukają kontaktu z Kościołem, wreszcie wiele mieszkań pustych trzymanych jako lokata).
Rok 2010 w statystyce parafii Matki Boskiej Fatimskiej

- udzielono 49 tys.   Komunii św. (4 tys. więcej niż w 2009)

- 58 chrztów (5 mniej niż w 2009) Rodzice ze ślubem kościelnym 29, kontraktem cywilnym 11, bez ślubu 10 (zdecydowanie ta liczba zmalała – w 2009 było ich 26), samotne matki 8!

- 44 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię (identycznie w ub. roku)
- 44 osób przyjęło bierzmowanie (w ub. roku 90), 7 osób przygotowanych w naszej Parafii przyjęło bierzmowanie w katedrze

- 17 par Sakrament Małżeństwa (identycznie w ub. roku), w 4 przypadkach ślub odbył się wraz chrztem dziecka.  Kancelaria przyjęła 58 zapowiedzi (o 18 mniej niż w 2009)!

- odbyło się 111 pogrzebów (o 14 mniej niż w 2009) Bez Sakramentów odeszło 63 osoby (35 nie przyjmowały księdza po kolędzie)! Pozostałe osoby przyjęły Namaszczenie chorych w szpitalach lub regularnie przystępowały do Komunii św.

 

Akcje charytatywne:
- Wigilijne Dzieło POmocy Dzieciom (organizacja kolonii dla dzieci, ferii zimowych, obiady szkolne, pomoc okolicznościowa);

- Pomoc żywnościowa dla najbiedniejszej ludności Europy (finansowana przez UE, przekazywana przez Caritas Polska) - w 2010 obejmowaliśmy 180 osób;

- paczki świąteczne dla dzieci;

- opieka nad chorymi (grupy parafialne).

separator
Placówki oświatowe:
 
 
Przedszkole Miejskie nr 90, ul. Kilińskiego 228
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Łęczycka 23
Gimnazjum nr 40, ul. Kaliska 25/27
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, ul. Przybyszewskiego 73/75
Szkoła Mistrzostwa Sportowego (Liceum i Gimnazjum), ul. Milionowa 12
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Siedlecka 7/23

separator