Kronika parafialna

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego
ku czci Matki Boskiej Fatimskiej, Patronki Parafii

 piszemy naszą historię trudem rąk, modlitwą, miłościa i ofiarą 

Kronika parafialna

separator

1 października 1989 roku.
Data erygowania (bp Władysław Ziółek), parafię utworzono z części Parafii Archikatedralnej, Parafii św. Anny i Parafii Matki Boskiej Anielskiej, proboszczem został mianowany ks. Andrzej Galiński


3 lutego 1990 roku.
Poświęcenie tymczasowej Kaplicy w domu prywatnym przy ul. Kilińskiego 256 przez biskupa Adama Lepę


3 maja 1990 roku.
Pierwsza uroczystość odpustowa i poświęcenie tymczasowej Kaplicy w posesji prywatnej przy ul. Przybyszewskiego 71, gdzie urządzono kancelarię parafialną i na placu odprawiano latem msze Św. niedzielne.


4 czerwca 1990 roku.
Tego dnia odbyła się pierwsza uroczystość Bożego Ciała z procesją ulicami, której przewodniczył biskup Adam Lepa.


26 sierpnia 1991 roku.
Rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy na obecnym placu parafialnym.


3 października 1991 roku.
Kaplicę , plac i chorągiew poświęcił biskup senior Józef Rozwadowski


25 grudnia 1991 roku.
Biskup Władysław Ziółek odprawił uroczystą Sumę w Kaplicy i wziął udział w spotkaniu opłatkowym z grupami parafialnymi.


3 maja 1992 roku.
Pierwsza grupa dzieci przystąpiła w Kaplicy do I Komunii św.


13 maja 1992 roku.
Symboliczne rozpoczęcie budowy kościoła, którego dokonał abp Władysław Ziółek i udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Kościół stanowić będzie wotum Łodzian za ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie w dniu 13 maja 1981 r.


13 maja 1994 roku.
Pierwsze misje św. i poświęcenie krzyża misyjnego, którego dokonał bp Jan Kulik.


13 czerwca 1994 roku.
Radio Maryja gości w parafii, liturgii przewodniczył Ks. Arcybiskup, zaś Apel Jasnogórski prowadził bp Adam Lepa, obecni byli o. Tadeusz Rydzyk i o. Piotr Andruszewicz.


7 października 1997 roku.
Poświęcenie murów kościoła (bp Adam Lepa).


8 listopada 1998 roku.
Odsłonięcie popiersia Jana Pawła II na frontonie kościoła.


13 maja 1999 roku.
Odpust i bierzmowanie młodzieży w kościele (abp Władysław Ziółek).


13 maja 2000 roku.
Arcybiskup Władysław Ziółek w dniu parafialnego Odpustu ku czci Matki Boskiej Fatimskiej dokonał poświęcenia kościoła w stanie surowym.


29 października 2000 roku.
Biskup Ireneusz Pękalski poświęcił obrazy bł. Pastuszków fatimskich i zawierzył parafie ich orędownictwu.


19 lutego 2001 roku.
Z racji I-szego liturgicznego wspomnienia bł. Hiacynty i Franciszka, pastuszków fatimskich, gościło Radio Maryja z o.Tadeuszem Rydzykiem i z o.Piotrem transmitując wieczorną liturgię i rozmowy niedokończone, a liturgii przewodniczył bp Adam Lepa.


13 maja 2001 roku.
Ks. prałat Andrzej Dąbrowski, wikariusz generalny przewodniczył odpustowej uroczystości i dokonał poświęcenia 14-tu stacji drogi krzyżowej i nowego konfesjonału.


13 maja 2002 roku.
Ks. dr Grzegorz Leszczyński, oficjał Sądu Biskupiego, przewodniczył Liturgii odpustowej z racji 85 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie i XXI-ej rocznicy zamachu na życie Jana Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie.


13 maja 2003 roku.
Biskup Ireneusz Pękalski o g. 16,30 udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania, a o g. 18,30 przewodniczył Sumie Odpustowej i podczas niej poświęcił gazowe nagrzewnice oraz posadzkę kościoła, figurę anioła i drugi konfesjonał.


21 maja 2003 roku.
Ks. proboszcz Andrzej Galiński obchodził 25 – tą rocznicę święceń kapłańskich.


13 maja 2004 roku.
Biskup Adam Lepa o g. 16,30 udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej, a o g. 18,30 przewodniczył Sumie Odpustowej i poświęcił nowe tabernakulum i nowe ławki /12 sztuk/.


7 października 2004 roku.
Trwały, po raz drugi prowadzone, misje św., które poprowadzili ojcowie franciszkanie: o. Sławomir Denderski z par. św. Maksymiliana na Dąbrowie i o. Bonawentura Górski z Niepokalanowa.


13 października 2004 roku.
Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki, dokonał konsekracji kościoła, którego ściany zostały pomalowane i wyposażono go w ołtarz i ambonkę oraz chrzcielnicę z kamienia /granitu/.
Ks. proboszcz Andrzej Galiński został uhonorowany tytułem kanonika Kapituły Archikatedralnej.

11 maja 2005 roku.
Biskup Ireneusz Pękalski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej.


13 maja 2005 roku.
Ks. kanonik Marcin Sokołowski przewodniczył Odpustowej Sumie i poświęcił chrzcielnicę, kolejne nowe 4 ławki i nowy obraz pt. cudowny połów ryb autorstwa Pani Teodozji Anacik, z ul. Radomskiej.


13 czerwca 2005 roku.
Od g. 16,30 gościliśmy Radio Maryja i Telewizję TRWAM z racji na 18-tą rocznicę niezapomnianej wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Łodzi. Apelowi i Rozmowom niedokończonym przewodniczył Ks. Biskup Adam Lepa.


7 października 2005 roku.
W święto Matki Bożej Różańcowej, pod przewodnictwem bpa Adama Lepy przeżywaliśmy uroczystość w hołdzie Janowi Pawłowi II z racji na zakończenie Roku Eucharystii. Biskup poświęcił specjalną tablicę upamiętniającą wyjątkowy pontyfikat Papieża-Rodaka Jana Pawła II.


13 maja 2006 roku.
Biskup Ireneusz Pękalski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej, a sumę Odpustową sprawował ks. prałat Stanisław Kaniewski i poświęcił ławki i siedzisko kapłana, figurę św. Jana Apostoła na podeście obok krzyża oraz kolejny obraz p. Teodozji Anacik pt. Wskrzeszenie Łazarza.


17 września 2006 roku.
Miała miejsce kolejna /trzecia/ wizytacja kanoniczna dokonana przez bpa Adama Lepę. Biskup poświęcił obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Sługi Bożego Jana Pawła II /namalowany przez p. Teodozję Anacik i zawierzył parafię Matce Bożej.

18 lutego 2007 roku.
Rozpoczęcie obchodów 90. rocznicy Objawień fatimskich, liturgii przewodniczył bp Adam Lepa.

13 maja 2007 roku.
Uroczystości odpustowej przewodniczył abp Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki.

25 listopada 2007 roku.
Wspólnota naszej parafii pożegnała ks. kan. Andzreja Galińskiego, który odszedł na urlop zdrowotny do Domu Księży Emerytów.

1 grudnia 2007 roku.
W obecności Dziekana ks. Eugeniusza Szewca oraz kapłanów Mirosława Marczaka i Marcina Sokołowskiego ks. kan. Paweł Lisowski przejął dokumenty parafii, a nastepnego dnia złożył przysięgę i został wprowadzony na urząd proboszcza.

10 lutego 2008 roku.
Ks. prałat Stanisław Kaniewski dokonał poświęcenia kopii obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego przez
E. Kazimirowskiego w Wilnie.

13 maja 2008 roku.
Sumę odpustową odprawił Metropolita Łódzki. Udzielił także sakaramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej.

9 października 2008 roku.
Został poświęcony nowy sztandar ufundowany przez grupy parafialne.

12 października 2008 roku.
Parafię nawiedziły relikwie bł. Karoliny Kózkówny.

13 października 2008 roku.
Nabożeństwo fatimskie poprowadził o. Zenon Łucki, pallotyn.

16 października 2008 roku.
Z okazji 30. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową dziecięcy Mały Chór Wielkich Serc prowadzony przez o. Piotra Kleszcza OFM dedykował Słudze Bożemu koncert piosenki religijnej.

18 stycznia 2009 roku.
Pod przewodnictwem bpa Adama Lepy oraz duchownych zrzeszonych w Łódzkiej Radzie Ekumenicznej został zainaugurowany Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Homilię wygłosił pastor Semko Koroza z kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

13 maja 2009 roku.
W Roku św. Pawła Apostoła sumę odpustową oraz nabożeństwo fatimskie poprowadził ks. dr Edward Wieczorek, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.

10 czerwca 2009 roku.
Ks. Mirosław Kowalski, współpracujący z naszą Wspólnotą od maja 2008 r. obchodził 20. rocznicę święceń kapłańskich.

2 września 2009 roku.
Metropolita Łodzki mianował ks. kan. Pawła Lisowskiego wicedziekanem Dekanatu Łódź-Dąbrowa.

19 wrzesnia 2009 roku.
Przedstawiciele grupy o. Pio udali się w Roku Kapłańskim do Ars, miasta św. Jana Vianney.

13 października 2009 roku.
W 20. rocznicę istnienia parafii mszę św.oraz różaniec fatimski sparwował bp Ireneusz Pękalski.

30 października 2009 roku.
Zakończono I etap malowania i zdobienia ornamentami sufitu kościoła. Autorką projektu i malowideł jest p. Beata Mirowska.

8 grudnia 2009 roku.
Ks. proboszcz poświęcił kaplicę oraz obraz MB Nieustającej Pomocy.

2 lutego 2010 roku.
Przed kaplicą MB Nieustającej Pomocy został ustawiony świecznik wotywny wg projektu p. Beaty Mirowskiej.

13 marca 2010 roku.
Naszą Wspólnote nawiedziła Matka Boska w Cudownym Wizerunku Jasnogórskiem. Liturgii przewodniczył abp Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki. Misje Nawiedzenia poprowadził o. Marek Kowalski, Paulin z Mariampola. Owoce Nawiedzenia: witraż na oknach zachodnich "Cud wirującego słońca", nowa Księga Mszału rzymskiego, szaty liturgiczne, powstanie Zespołu Charytatywnego oraz scholi dziecięcej, przyjęcie sakaramentu małżeństwa
i chrztu.

13 maja 2010 roku.
Semę odpustową i różaniec fatimski odprawił ks. prałat Ireneusz Kulesza, proboszcz archikatedry.

21 czerwca 2010 roku.
Do naszej Wspólnoty został skierowany jako drugi wikariusz ks. Michał Misiak.

10 lipca 20109 roku.
Pani Beata Mirowska rozpoczęła malowanie archaniołów.

14 sierpnia 2010 roku.
W wieku 46 lat zmarł ks. Mirosław Kowalski, który wspólpracował z parafią do marca 2010 r.

13 paździenika 2010 roku.
Bp Adam Lepa poświęcił witraż oraz polichromię z archaniołami.

6 listopada 2010 roku.
Po raz pierwzy odbyły się Zaduszki Jazzowe. Wystapił zespół P.G.R. - Projekt Grzegorza Rogali.

13 marca 2011 roku.
Planowana jest wizytacja kanoniczna Metropolity Łódzkiego.


 

separator