Sakrament małżeństwa

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

- Przygotowanie dalsze: wychowanie w rodzinie i udział w katechezie

- Przygotowanie bliższe: katecheza przedmałżeńska roczna
lub skrócona (10 katechez)

- Przygotowanie bezpośrednie: katecheza odbywana po zgłoszeniu zapowiedzi (rozmowa z duszpasterzem i konsultacja
w parafialnej Poradni Życia Rodzinnego)

KONIECZNE FORMALNOŚCI

Ø Narzeczeni powinni zgłosić się na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w Kancelarii, aby umówić termin!

Ø Miejscem ślubu może być parafia Narzeczonej lub Narzeczonego, w uzasadnionych przypadkach jedna z tych parafii może wyrazić zgodę na sporządzenie formalności w parafii trzeciej – w przypadku braku zgody, sporządzi LICENCJĘ

Ø Jednocześnie zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie którego znajduje się parafia ceremonii ślubnej, aby pobrać formularze konieczne w Kancelarii

Ø Dla sporządzenia Protokółu Badania Kanonicznego należy przynieść do Kancelarii:
1) w/w formularze USC i dowód osobisty
2) aktualnie sporządzone metryki chrztu narzeczonych z adnotacją „do ślubu” oraz z zapisem, o przyjętym Sakramencie Bierzmowania – jeśli w Księdze Chrztu nie będzie takiej adnotacji, należy przynieść duplikat z parafii, gdzie odbyło się bierzmowanie. W przypadku braku bierzmowania należy w osobnej katechezie przygotować się do jego przyjęcia.
3) świadectwo ukończenia katechezy młodzieżowej
4) świadectwo uczestnictwa w Kursie Przedmałżeńskim

Ø Kancelaria wystawi „zapowiedzi”, które należy dostarczyć do parafii zamieszkania, po ich wygłoszeniu parafia ta odda potwierdzenie (należy je zabrać do podpisania Aktu Ślubu)

Ø W tygodniu przed ślubem narzeczeni ze świadkami podpisują w Kancelarii AKT ŚLUBU w Księdze Ślubów

Ø Przy sporządzaniu Protokółu Badania Kanonicznego i zapowiedziach składa się ofiarę