Sakrament chorych

Tak wiele osób starszych i chorych boi się tego sakramentu. A przecież w towarzyszących mu modlitwach jest obecne wołanie o uzdrowienie. Po duchowym przygotowaniu, czasem połączonym ze spowiedzią (z wyjątkiem chrztu, wszystkie sakramenty winny być przyjmowane w stanie łaski uświęcającej). Kapłan błogosławi olej, a nastepnie namaszcza czoło i dłonie chorego mówiąc: " Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.

Wezwanie kapłana do chorego winno być jak najwcześniejsze, czasem ktoś zwleka aż do osiągnięcia stanu nieprzytomności. Zaniedbanie tego może sie okazać grzechem ciężkim dla rodziny. Wzywamy przez osobiste przyjście do Zakrystii, Kancelarii lub na Plebanię. Może byc wezwanie telefoniczne do Kancelarii (godz. 16 - 17) lub bezpośrednio do księży.