Chrzest

jest pierwszym sakrametem, a więc znakiem i narzędziem Bożej łaski, usprawiedliwenia z grzechu pierworodnego (a w przypadku osób dorosłych również wszystkich grzechów osobistych popełnionych do momentu chrztu). Jest obmyciem odradzającym i uświęcającym w łasce Chrystusa, włączeniem do Kościoła i jego duchowych dóbr, jest udzieleniem daru Ducha Świętego oraz cnót teologicznych. Bez chrztu św. nie można przyjąć żadnego innego sakramentu.

Dokumenty potrzebne do chrztu: rodzice dziecka przynoszą akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego, własne dowody tożsamości, świadectwo ślubu kościelnego, zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że mogą spełniać taką funkcję (należy podac także wiek i adres chrzestnych). Kancelaria parafialna wypisuje w Księdze Aktów chrztu potrzebne dane, a rodzice i chrzestni podpisują akt. Przed chrztem odbywa sie konferencja dla rodziców i chrzestnych. W naszej parafii jest to piątek przed niedzielą chrztu o godz. 17,30. Chrzty sprawujemy w trzecie niedziele miesiąca o godz. 12,30. Warto zauważyć, że do ważności chrztu wystarczy jeden chrzestny (oby wierzący i praktykujący, posiadający juz sakrament bierzmowania).