Sakrament bierzmowania

nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ale z praktyki wiemy, jak wiele młodzieży po otrzymaniu tego sakarametu zamiast stać się świadkami czasem zupełnie traci wiarę i kontakt z Kościołem. A przecież Duch Święty może poprowadzić człowieka na najwyższe szczyty miłości i  duchowego rozwoju.