Pracowali w parafii

ks. kan. Andrzej Galiński, proboszcz tutejszej parafii w latach 1989 - 2007, budowniczy kościoła. Obecnie przebywa na rencie chorobowej w Domu Księży Emertów, ul. św. Wojciecha 3; 93-325 Łódź, tel. 42 683 41 33

ks. Tomasz Promiński /obecnie proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Okupie Wielkim/

ks. Jan Słomka /obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego/

ks. Grzegorz Leszczyński /obecnie pracownik naukowy UKSW w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego, Wikariusz Sądowy Trybunału Archidiecezji Łódzkiej, wykładowca w WSD w Łodzi/

ks. Marek Wochna /obecnie proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Konstantynowei - Srebrnej, wykładowca w WSD w Łodzi/

ks. Robert Arndt /obecnie Dyrektor Domu Księży Emerytów w Łodzi/

ks. Dariusz Graczyk /obecnie wikariusz parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Pabianicach/

ks. Jacek Tkaczyk /obecnie wikariusz parafii św. Faustyny w Łodzi/

ks. Grzegorz Ignatowski /obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego/

ks. Marcin Sokołowski (+ 18.02.2008)

ks. Mirosław Kowalski (+14.08.2010)

ks. Paweł Lisowski /obecnie Ekonom Archidiecezji Łódzkiej/